Provocarea verii

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” își redeschide larg ușile și în acest an, oferind vizitatorilor diverse oportunități de lectură, cunoaștere, explorare cu resurse unice.
Genericul ediției 2023, Chișinău – oraș verde, oraș eco! va genera interes pe subiecte ecologice, prin formarea conștiinței ecologice la copii, atrăgând spre cele 27 de filiale mai mulți locuitori ai orașului, dar și refugiați ucraineni, care vor avea șansa să descopere biblioteca prin lecturi și învățare.

Înregistrare

Perioada organizării Programului „Provocarea verii 2023”


1 iunie - 31 iulie 2023

3 ore pe zi (10:00 – 13:00)

Cine va participa la program?

Grupul-țintă sunt copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, care vor obține noi cunoștințe despre mediul înconjurător, prin activități ludice, cognitive, de explorare, creative și dinamice.
Instruiri
Î. M. Regia „Autosalubritate” și Eco Presa în fiecare a 2-a săptămână a fiecărui tur va oferi instruiri în cele 5 sectoare: Centru, Botanica, Buiucani, Ciocana, Râșcani (în funcție de numărul de participanți vor avea loc 1-2 instruiri).
Vizite
Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie va asigura vizite către Depozitul municipal de deșeuri și/sau Compania ABS Recycling în fiecare tur (data se va anunța în prealabil).
Vizite Individuale
Fiecare bibliotecă va contacta instituții care vor oferi vizite pentru copii înscriși la Provocarea verii.
Participanții vor beneficia de
Unde se va desfășura programul?
În 27 filiale ale BM

Bibliotecile sunt deschise de luni – joi: 09:00 – 18:00 și vineri, duminică: 10:00 – 18:00, sâmbătă - zi liberă.

Programul activităților
Cele 27 filiale vor avea o agendă specifică replicată la fiecare 2 săptămâni, în funcție de înscrierea grupurilor de cititori, organizați conform vârstei și limbii de comunicare.
În caz de înregistrare a mai multor copii, filialele vor forma două sau trei grupuri după criteriul de vârstă (5-7 ani; 8-10 ani; 11-12 ani) și disponibilitatea spațiilor.
Bibliotecile vor posta agenda pe www.evenimente.hasdeu.md

Principii de desfășurare a Programului
Accesibilitate socială

Oricine poate participa la „Provocarea verii” indiferent de starea socială, sănătate, apartenența etnică, nivelul educațional;.
Accesibilitate intelectuală
Conținutul activităților este simplu și accesibil, cu nivele de dificultate diferențiate conform vârstei și competențelor.
Accesibilitate fizică
Cele 27 de filiale amplasate în toate sectoarele Chișinăului au spații moderne, resurse și tehnologii; cardul de acces oferă chișinăuienilor posibilitatea să utilizeze Programul în biblioteca din proximitate, dar și din sectorul unde se află biblioteca.
Utilizatorii trebuie să dețină cardul de acces la BM, care se oferă gratuit.
Gratuitate
Obiectivele programului

În parcursul nostru de dezvoltare a culturii ecologice, ne vom baza pe următoarele obiective:

 • Conştientizare
  Copiii sunt ajutați să dobândească o înţelegere şi o sensibilitate faţă de întreg mediul înconjurător şi problemele lui.
 • Cunoaştere
  Copiii obțin cunoștințe privind funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul, despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu.
 • Atitudine
  Copiii își însușesc un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, pentru menţinerea calităţii lui.
 • Deprindere
  Copiii sunt îndrumați să obțină abilităţi necesare identificării şi investigării problemelor mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia.
 • Participare
  Copiii capătă experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în vederea luării unor acţiuni pozitive şi bine gândite care vor conduce la eradicarea problemelor mediului
TEMATICI
Activitățile vor conține următoarele componente: Citește, Descoperă, Acționează.

În acest context recomandăm, următoarele teme, metode și tehnici de desfășurare a activităților, care pot fi extinse în funcție de preferințele cititorilor.
Fiecare bibliotecă va alterna activitățile, ținând cont de specificul bibliotecilor, dar și particularitățile grupului (vârstă, interese, aptitudini…)
AERUL
Poluarea și protecția aerului atmosferic
Sursele de poluare a apelor
Reducerea efectului de seră
APA
Circuitul apei în natură
Rolul apelor în natură
Sistemul de alimentare cu apă
Evaluarea calității apei
Protecția apelor și a sistemelor acvatice
Economisirea apei și protejarea sistemelor acvatice
SOLUL
Importanța solului
Poluarea și procesele de degradare ale solului
Protecția solului
CONSUMUL RAȚIONAL

Consumul alimentelor în mod responsabil
Întrebuințarea rațională a energiei electrice
Utilizarea transportului public
PĂDUREA ȘI PLANTELE
Rolul pădurilor
Amenințări la adresa pădurilor
Protejarea pădurilor
Plantele și mediul lor de viață
Polenizarea și diseminarea
ANIMALELE
Animalele domestice
Animalele sălbatice
Animalele de companie
Captivitatea
Protejarea faunei
CARTEA ROȘIE
Carte Roșie a Republicii Moldova.
Familiarizarea cu unele plante și vieţuitoare incluse în Cartea Roşie
Ocrotirea plantelor și animalelor înscrise în în Cartea Roşie a Republicii Moldova
ENERGIA
Surse de energie – avantaje și dezavantaje
Sursele energiei regenerabile: Soarele; Vântul; Apa; Lemnul
Biocombustibilii
Consumul rațional de energie
DEȘEURILE
Deșeurile menajere și reciclarea lor
De ce este importantă reciclarea?
Poluarea cu plastic
Tipuri de materiale plastice și reciclarea lor
Soluționarea problemelor generate de plastic
Fabricarea hârtiei
Reciclarea hârtiei
COMPORTAMENTUL ÎN SITUAȚII EXCEPȚIONALE
Incendii casnice
Condiții meteorologice extreme
Siguranța și salvarea pe apă
Siguranța în traficul rutier
Primul ajutor
Tradițional, și în acest an, micii chișinăuieni vor fi provocați să se reorienteze
spre lectură exploratorie.
Cititul poate deveni captivant variind modalitățile în care se va produce citirea (lectura în lanț, povestire, lectură explicativă și alte metode activ-participative).
În urma lecturii se vor utiliza forme și metode de reflectare şi evaluare a textului (discuția, întrebări-răspunsuri, dialog etc.).
Turnirul lecturii
Pentru provocarea la lecturi individuale a participanților şi sporirea dragostei de cunoaștere, creativitate, spiritul de observație şi investigație a participantului se va utiliza Turnirul Lecturii, axat pe principiile funcționale ale citirii.
Fiecare copil înscris în program își va asuma angajamentul de a citi zilnic minimum 20 de minute. Cele 20 de min de lectură zilnică presupun citirea liberă și independentă a fiecărui participant, adică pe placul individual al fiecăruia.
Performanțele fiecărui cititor vor fi consemnate în grila de autoevaluare numită Fișă-cronometru;
Este la discreția cititorului de a alege timpul acordat lecturii, dar nu mai puțin de 20 de min/zi. După aceste lecturi copilul își poate expune opinia ce a citit și despre ce a citit.

Pentru atingerea obiectivului de lectură, copiilor, la final de rundă li se vor acorda Certificate de participare rundă (Anexa nr. 6); și alte surprize mici, bibliotecarii evaluând copiii după timpul alocat lecturii în spațiile bibliotecii.
Lecturați cărți pe tematicile propuse pentru programul din acest an
Bibliotecarii au pregătit o listă de enciclopedii, atlase, jocuri de societate, hărți și alte documente selectate din colecția bibliotecii.
Ediția 2022
Redescoperim biblioteca!
Îndrumări metodice privind organizarea eficientă a Programului „Provocarea verii” din 2023.
Ghidul pentru bibliotecari
Partenerii programului
Dacă sunteți interesat să deveniți partener sau sponsor, contactați-ne!
Cu orice întrebare, puteți să ne contactați via email sau rețele sociale
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
bd. Ștefan cel Mare si Sfânt
email: bmactivitati@gmail.com
tel.: 022 223 360

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website